TIDMALK TIDMB 
 

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

 
   Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen 
1.  med nær tilknytning til denne 
--- -------------------------------------------------------------------------------------- 
a)  Navn                             Søren Niegel 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
2.  Årsag til indberetningen 
--- -------------------------------------------------------------------------------------- 
a)  Stilling/titel                        Direktionsmedlem 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
b)  Første indberetning/ ændring            Første indberetning 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
   Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren 
   på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, 
3.  auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
--- -------------------------------------------------------------------------------------- 
a)  Navn                             ALK-Abelló A/S 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
b)  LEI                             529900SGCREUZCZ7P020 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
   Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: 
   gentages for i) hver type instrument, ii) hver type 
   transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor 
4.  der er udført transaktioner 
--- -------------------------------------------------------------------------------------- 
   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen  Aktier 
a)  Identifikationskode                     DK0060027142 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
b)  Transaktionens art                      Afhændelse 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
c)  Pris(er) og mængde(r)                  Pris(er)  Mængde(r) 
                                 --------- -------------- 
 3.090,52 DKK                                    6.514 
 ------------------------------------------------------------------------- -------------- 
d)  Aggregerede oplysninger 
   - Aggregeret mængde                   6.514 stk. 
   - Pris                            20.131.643 DKK 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
e)  Dato for transaktionen                    2021-11-25 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
f)  Sted for transaktionen                    Nasdaq Copenhagen 
--- ----------------------------------------------------------- ------------------------- 
 

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil

  -- FM_21_21DK_25112021 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/19dfae8f-d4f0-4475-8278-b43f7479f20b 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 11:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Alkemy Capital Investments (LSE:ALK)
Historical Stock Chart
From Jul 2022 to Aug 2022 Click Here for more Alkemy Capital Investments Charts.
Alkemy Capital Investments (LSE:ALK)
Historical Stock Chart
From Aug 2021 to Aug 2022 Click Here for more Alkemy Capital Investments Charts.